Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje Ogólne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Kampania informacyjno-edukacyjna "Reaguj i zatrzymaj przemoc" w Gminie Kąty Wrocławskie - harmonogram dyżurów specjalistów. 2024-06-10 14:18:37
dokument Kampania informacyjno-edukacyjna "Reaguj i zatrzymaj Przemoc" 2024-06-07 14:27:15
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ?Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii z elementami programu profilaktycznego dla dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miesiącach lipiec, sierpień 2024.? prowadzonego na podstawie regulaminu zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . - dokument stracił ważność 2024-06-07 13:51:32
dokument Zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii z elementami programu profilaktycznego dla dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miesiącach lipiec, sierpień 2024. - dokument stracił ważność 2024-05-23 09:38:38
dokument Zapytanie ofertowe - koordynator projektu - dokument stracił ważność 2024-05-02 15:20:51
dokument Zmiany dni pracy GOPS w miesiącu maju 2024 r. - dokument stracił ważność 2024-04-17 10:54:00
dokument Zapytanie ofertowe na: Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch edycji projektu ?Akademii Umiejętności Rodzicielskich? w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich w 2024 r. - dokument stracił ważność 2024-04-16 13:14:19
dokument Zapytanie ofertowe na organizację nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych połączonych z programem wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach w 2024 r. - dokument stracił ważność 2023-12-08 11:19:37
dokument Zapytanie Ofertowe na organizację wypoczynku zimowego w formie półkolonii z elementami programu profilaktycznego dla dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miesiącu styczniu 2024 r. - dokument stracił ważność 2023-12-05 08:51:38
dokument Zapytanie ofertowe na realizację programów profilaktyki uzależnień z zakresu narkomanii i dopalaczy w szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku szkolnym 2023 - 2024. - dokument stracił ważność 2023-10-02 13:57:03
dokument Zapytanie ofertowe na rzygotowanie i przeprowadzenie projektu ?Akademii Umiejętności Rodzicielskich? w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich w drugim półroczu 2023 r. - dokument stracił ważność 2023-09-01 11:26:39
dokument Zapytanie ofertowe na organizację nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych połączonych z programem wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach w 2023 r. - dokument stracił ważność 2023-08-17 14:20:38
dokument Zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii z elementami programu profilaktycznego dla dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miesiącu sierpniu 2023. - dokument stracił ważność 2023-07-12 12:41:44
dokument Zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii z elementami programu profilaktycznego dla dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miesiącu sierpniu. - dokument stracił ważność 2023-06-28 14:39:06
dokument Rekrutacja na stanowisko : Dozorca-konserwator 2023-06-20 15:16:38
dokument "Oferta na organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii z elementami programu profilaktycznego" - dokument stracił ważność 2023-06-13 13:38:08
dokument Zarządzenie 1448/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 15 maja 2023r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dot. organizacji półkolonii letnich 2023r. - dokument stracił ważność 2023-05-18 11:00:44
dokument zarządzenie 9 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 03.04.2023r. na real. zadania z zakresu dział. na rzecz osób z niepełnosprawnościami " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023 2023-05-04 14:21:03
dokument zarządzenie 8 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 03.04.2023r. na real. zadania z zakresu dział. na rzecz osób z niepełnosprawnościami " Opieka Wytchnieniowa" edycja 2023 2023-05-04 14:18:43
dokument Oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice i Okolic - dokument stracił ważność 2023-04-06 11:44:43
dokument Zarządzenie 6/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "AOON" edycja 2023 Zarządzenie 6/1/2023 w sprawie określenia pracy komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "AOON" edycja 2023 - dokument stracił ważność 2023-04-03 14:26:33
dokument Zarządzenie 4/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2023 Zarządzenie 4/1/2023 w sprawie określenia pracy komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2023 - dokument stracił ważność 2023-04-03 14:20:21
dokument Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami "AOON" edycja 2023 - dokument stracił ważność 2023-04-03 13:28:46
dokument Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2023 - dokument stracił ważność 2023-04-03 13:22:45
dokument Rozstrzygnięcie postępowania: dot. Usługi całodobowej opieki na odległość - dokument stracił ważność 2023-03-06 10:00:23
dokument Zapytanie ofertowe: "Usługa całodobowej opieki na odległość przy użyciu tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą centrum monitoringu." - dokument stracił ważność 2023-02-14 11:01:53
dokument WNIOSEK o przyznanie środków z Gminnego PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ - dokument stracił ważność 2023-02-10 08:53:28
dokument "Dodatek GAZOWY" - Informacje ogólne 2023-02-01 10:42:35
dokument WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. 2023-02-01 10:39:59
dokument ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Organizacja wypoczynku zimowego w formie półkolonii z element. profilaktycznego dla dzieci w wieku 7-12 lat z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2023. - dokument stracił ważność 2023-01-31 10:20:56
dokument ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT - dotyczy zapytania ofertowego na realizację półkolonii zimowych - dokument stracił ważność 2023-01-23 13:42:43
dokument Zapytanie ofertowe - Organizacja wypoczynku zimowego w formie półkolonii z elementami programu profilaktycznego dla dzieci w wieku 7 - 12 lat z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - dokument stracił ważność 2023-01-17 08:32:54
dokument Uchwała LIX/770/22 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 2023-01-17 08:22:43
dokument DARMOWA POMOC PRAWNA W POWIECIE WROCŁAWSKIM W 2023 ROKU - dokument stracił ważność 2023-01-02 11:21:55
dokument KWESTIONARIUSZ APLIKACYJNY - 2023 Gminny Program Profilaktyki (wniosek) 2022-11-28 13:26:25
dokument OGŁOSZENIE "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. 2022-10-28 14:48:35
dokument Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie - kwestionariusz ankiety internetowej - dokument stracił ważność 2022-10-05 15:50:04
dokument ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH - dokument stracił ważność 2022-07-18 12:25:07
dokument WYNIKI REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE LETNIE 2022r. (w ramach profilaktyki) - dokument stracił ważność 2022-07-08 12:31:24
dokument Druki do pobrania dot. Półkolonie letnie w ramach profilaktyki - dokument stracił ważność 2022-07-04 15:09:36
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. organizacji wypoczynku letniego (kolonii) II - w ramach profilaktyki - dokument stracił ważność 2022-07-01 10:13:18
dokument KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2022-06-22 11:47:38
dokument Zapytanie ofertowe - organ. wypoczynku letniego (kolonii) II - w ramach profilaktyki - dokument stracił ważność 2022-06-15 13:05:07
dokument informacja o unieważnieniu-dotyczy postępowania na organ. wypoczynku letniego (półkolonie) - w ramach profilaktyki - dokument stracił ważność 2022-06-13 15:15:40
dokument zarządzenie 10 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 25.04.2022r. dot. real. zadania publ. z zakresu dział. na rzecz osób z niepełnosprawnościami " AOON" edycja 2022 - dokument stracił ważność 2022-06-03 15:21:34
dokument zarządzenie 9 - w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert z dnia 25.04.2022r. dot. real. zadania publ. z zakresu dział. na rzecz osób z niepełnosprawnościami " Opieka Wytchnieniowa" edycja 2022 - dokument stracił ważność 2022-06-03 15:20:37
dokument Informacja - dokument stracił ważność 2022-05-30 09:38:14
dokument Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie zapytania ofertowego na Zakup urządzeń do świadcz. usługi "Opieki na odległość" przy użyciu tzw. "opasek bezpieczeństwa" - dokument stracił ważność 2022-05-27 14:56:22
dokument Zarządzenie 8 - w sprawie pow. komisji konkursowej ds. opiniowania wniosków złozonych w otwartym konkursie dot. real. zadania publ. z zakresu dział. na rzecz osób z niepełnosprawnościami " AOON" edycja 2022 2022-05-27 14:31:25
dokument Zarządzenie 7 - w sprawie pow. komisji konkursowej ds. opiniowania wniosków złozonych w otwartym konkursie dot. real. zadania publ. z zakresu dział. na rzecz osób z niepełnosprawnościami " Opieka Wytchnieniowa" edycja 2022 2022-05-27 14:29:52
dokument HANDEL LUDŹMI - Nie ufaj bezgranicznie..! 2022-05-25 10:09:57
dokument Zapytanie ofertowe - organ. wypoczynku letniego (półkolonie) - w ramach profilaktyki - dokument stracił ważność 2022-05-25 09:32:10
dokument Zapytanie ofertowe - Zakup urządzeń do świadcz. usługi "Opieki na odległość" - dokument stracił ważność 2022-05-13 14:28:49
dokument Ogłoszenie wyników wyboru oferty - organizowanie wypoczynku letniego (kolonii) - w ramach profilaktyki - dokument stracił ważność 2022-04-28 15:04:41
dokument Otwarty konkurs ofert - dot. real.zadania publ. z zakresu dział. na rzecz osób z niepełnosprawnościami " AOON" edycja 2022 - dokument stracił ważność 2022-04-26 15:43:25
dokument Otwarty konkurs ofert - dot. real.zadania publ. z zakresu dział. na rzecz osób z niepełnosprawnościami " Opieka Wytchnieniowa" edycja 2022 - dokument stracił ważność 2022-04-26 15:38:10
dokument Zapytanie ofertowe - organ. wypoczynku letniego (kolonii) - w ramach profilaktyki - dokument stracił ważność 2022-04-08 13:54:53
dokument Ogłoszenie wyników dot. świadczenia usług psychologicznych w ramach Profilaktyki - dokument stracił ważność 2022-03-31 15:13:53
dokument ogłoszenie wyników dot. obsługi punktu konsultacyjnego - dokument stracił ważność 2022-03-07 15:20:58
dokument Zapytanie ofertowe - świadczenie usług psychologicznych w ramach profilaktyki - dokument stracił ważność 2022-03-07 12:59:41
dokument Ogłoszenie wyników dot. Świadczenia Usług Psychologicznych w ramach Profilaktyki - dokument stracił ważność 2022-03-04 15:25:09
dokument Zapytanie ofertowe - Obsługa punktu konsultacyjnego - dokument stracił ważność 2022-02-08 15:35:39
dokument zapytanie ofertowe - świadczenie usł. psychologicznych - dokument stracił ważność 2022-01-28 10:33:18
dokument Informacja - 07.01.2022r. - dokument stracił ważność 2022-01-05 15:44:33
dokument Informacja - Praca w dniu 31.12.2021 - dokument stracił ważność 2021-12-29 10:55:16
dokument informacja- Wigilia 2021r. - dokument stracił ważność 2021-12-10 09:09:43
dokument Zarządzenie nr 828/2021 z dnia 21.07.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 24.06.2021 na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. 2021-07-30 12:50:39
dokument Zarządzenie nr 827/2021 z dnia 21.07.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 24.06.2021 na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021 na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. 2021-07-30 11:30:44
dokument informacja o wynikach wyboru oferty - dot. świadcz. usług pogrzebowych w roku 2021 - dokument stracił ważność 2021-05-21 12:34:43
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pogrzebowych - dokument stracił ważność 2021-05-11 15:04:23
dokument Raport o dostępności 2021-03-30 13:31:08
dokument ogłoszenie - um.zlecenie - dokument stracił ważność 2021-01-05 15:00:02
dokument informacja o wynikach wyboru dot.obsł.prawna - dokument stracił ważność 2020-12-31 14:44:17
dokument informacja dotyczy pracy w dniu 24.12.2020r. (Wigilia) - dokument stracił ważność 2020-12-18 12:49:56
dokument Zapytanie ofertowe - Obsługa prawna na rok 2021 - dokument stracił ważność 2020-12-07 15:14:58
dokument Informacja dotycząca pracy Ośrodka w dniu 12.06.2020r. - dokument stracił ważność 2020-05-29 09:23:00
dokument NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2020-04-22 10:57:39
dokument informacja o wynikach wyboru dot. ogłoszenia usł.psych.-projekt - dokument stracił ważność 2020-04-03 15:12:50
dokument informacja o wynikach wyboru dot. usł.psychologicznej. - dokument stracił ważność 2020-04-03 13:22:16
dokument zarządzenie 4/2020 2020-03-27 15:51:47
dokument ogłoszenie - dotyczy usług psychologicznych - dokument stracił ważność 2020-03-27 11:39:29
dokument ogłoszenie - dotyczy usługi psychologicznej - dokument stracił ważność 2020-03-05 08:34:28
dokument informacja o wynikach wyboru oferty dot. obsł.prawnej w 2020r. - dokument stracił ważność 2020-01-10 09:48:49
dokument Zapytanie ofertowe - obsługa prawna - dokument stracił ważność 2019-12-17 11:29:55
dokument Ogłoszenie- Godziny pracy w dniu 29.10.2019 - dokument stracił ważność 2019-10-25 13:04:09
dokument informacja o wynikach wyboru oferty dot. instal.klimatyzacji 2019-10-18 15:32:10
dokument Zapytanie ofertowe - klimatyzacja - dokument stracił ważność 2019-10-10 14:25:23
dokument Zapytanie ofertowe - USŁUGI POGRZEBOWE - dokument stracił ważność 2019-08-22 14:38:39
dokument Zapytanie ofertowe -koordynator projektu - dokument stracił ważność 2019-08-06 13:49:55
dokument Informacja -BŁĘDNY ADRES 2019-07-04 12:30:53
dokument Informacja - Dobry Start 2019-06-26 11:07:25
dokument Informacja -Świadcz.Wychowawcze 2019-06-26 11:06:54
dokument Czas pracy w dniu 26.06.2019 2019-06-25 14:55:05
dokument Konkurs na logo strony GOPS 2019-02-21 12:13:18
dokument Ogłoszenie -praca - dokument stracił ważność 2018-10-23 09:50:04
dokument Plakat - Konkurs na logo - dokument stracił ważność 2018-10-11 14:15:09
dokument Regulamin konkursu na logo GOPS - dokument stracił ważność 2018-10-11 14:14:27
dokument Wnioski na świadczenia- informacja 2018-07-05 09:51:25
dokument RODO 2018-06-15 12:20:17
dokument Świadczenie - Dobry Start 2018-06-14 13:25:20
dokument Protokół dotyczący "rozpoznania cenowego" - dokument stracił ważność 2017-12-29 12:10:39
dokument Paczki żywnościowe. 2017-09-25 13:28:44
dokument Ogłoszenie - asystent 2017-07-26 13:14:39
dokument Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. 2017-07-25 12:09:41
dokument Okres zasiłkowy 2017/2018 2017-07-18 11:12:51
dokument Program "Marzenie o Nauce" 2017-02-22 13:24:53
dokument Protokół dotyczący "rozpoznania cenowego" 2017-01-02 11:56:10
dokument Jawny rejestr zbiorów danych osobowych 2016-09-02 14:18:18
dokument Nowa siedziba działu księgowości GOPS 2016-03-15 07:56:54
dokument Protokół podsatwowych czynności w postępowaniu dotyczącym "rozpoznania cenowego:. 2016-01-07 15:50:51
dokument Wniosek o wydanie karty 2014-07-09 11:24:37
dokument Karta Dużej Rodziny 2014-07-09 11:18:15
dokument Co oferuje karta dużej rodziny 2014-07-09 11:31:52
dokument Rower dla niepełnosprawnego 2014-07-31 13:03:32
dokument Lokalna Karta Dużej Rodziny 2015-04-17 13:37:00
dokument Informator dotyczący podmiotów świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 2015-06-08 09:21:54