Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

"Dodatek GAZOWY" - Informacje ogólne

„Dodatek” GAZOWY, to tak naprawdę:

Zwrot VAT od ceny gazu dotyczy 2023 roku (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.). Wniosek w gminie Kąty Wrocławskie należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich ul. Nowowiejska 4. Wniosek składają osoby, które przebywają
w lokalu z ogrzewaniem gazowym i jednocześnie posiadają umowę ze sprzedawcą gazu.

Do wniosku o refundację podatku VAT w cenie gazu załącza się:

  1. umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  2. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne oraz
  3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Warunek 1 - wpis do CEEB

Wykorzystywanie gazu do ogrzewania domu/mieszkania musi potwierdzać wpis w CEEB urządzenia grzewczego (jako główne). Data wpisu? Do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Warunek 2 - 1500 zł albo 2100 dochodu na osobę

Zwrot otrzymają gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe:

  1. 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
  2. 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Warunek 3 – przedstaw opłaconą fakturę VAT

Zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Warunek 4 – zastosuj urzędowy wniosek

Umieszczony na stronie bip.gops.katywroclawskie.pl w zakładce „Informacje ogólne”

Warunek 5 – nie zapomnij o załącznikach do wniosku

Do wniosku o refundację podatku VAT załącz:

  1. umowę z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  2. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez to przedsiębiorstwo energetyczne oraz
  3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Warunek 6 – złóż wniosek we właściwym urzędzie

Wniosek o refundację podatku VAT składasz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich ul. Nowowiejska 4.

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT

Wniosek o refundację podatku VAT składasz w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Procedura rozpatrzenia wniosku

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT. Dotyczy to np. weryfikacji wpisu w CEEB.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Głogowska 01-02-2023 10:42:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Senk 01-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Głogowska 01-02-2023 10:42:53