Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Cele i ogólne zasady pomocy społecznej

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(Dz.U. z 2015r poz.163 ze zm. )

 

CELE I OGÓLNE ZASADY POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa majacą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna polega w szczególności na :

1.przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń ;

2.pracy socjalnej ;

3.prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej ;

4.analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej ;

5.realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych ;

6.rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa

- sieroctwa

- bezdomności

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

- bezrobocia

- niepełnosprawności

- długotrwałej lub ciężkiej choroby

- bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

-braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze.

-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

-alkoholizmu lub narkomanii

-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

- klęski żywiołowej lub ekologicznej

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 

1. dla osoby samotnie gospodarującej - 456 zł.

2 .dla osoby w rodzinie - na każdą osobę w rodzinie - 542 zł

3.  dla rodziny,  której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wyżej wymienionych lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Czarko 05-02-2010 13:09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Rutkowska 31-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Chmurzyńska 17-07-2015 12:34:56