Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł netto na osobę w rodzinie ( z zastosowaniem przepisów dotyczących zasiłku rodzinnego ) na dzieci urodzone po 01 stycznia 2013 roku.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawna, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Od 1 listopada 2009 r. zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Potwierdzenie pozostawania pod opieką medyczną winna być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. Wzór zaświadczenia oraz formę opieki medycznej określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem do spraw zabezpieczenia społecznego.
Nie musi przedstawiać wym. zaświadczenia opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Zapomoga ma charakter jednorazowy. Przysługuje w wysokości 1.000 zł na jedno żywe urodzone dziecko.

Podstawą wypłaty świadczenia jest:
- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- akt urodzenia dziecka,
- kopia dowodów osobistych obojga rodziców,
- oraz oświadczenie drugiego rodzica o niepobieraniu tego świadczenia z innych instytucji.
- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów.


Świadczenie to przysługuje tylko jednej osobie uprawnionej, tj. ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu. Przysługuje ono w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionych. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z miejscem zameldowania. Jednakże w takiej sytuacji zainteresowani powinni dostarczyć zaświadczenie z gminy właściwej miejscu zameldowania, iż nie otrzymali tam " becikowego". 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o ustalenie prawa do jedorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf (PDF, 1,013.35Kb) 2016-06-14 09:09:42 617 razy
2 Oswiadczenie.pdf (PDF, 534.62Kb) 2010-02-05 12:44:18 135 razy
3 Wzor_zaswiadczenia_lekarskiego.doc (DOC, 12.00Kb) 2010-02-05 12:44:18 123 razy
4 Wniosek_o_ustalenie_jednorazowej_zapomogi_z_tytulu_urodzenia_dziecka.pdf (PDF, 59.67Kb) 2010-02-05 12:44:18 168 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Czarko 05-02-2010 12:44:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Kapitaniec 26-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Chmurzyńska 17-04-2018 09:55:45