Mapa serwisu

GOPS w Kątach Wrocławskich

|---Dane teleadresowe

Informacje

|---Informacje Ogólne

|---Aktualności

|---Archiwum BIP-a

|---Praca

|---Statut

|---Regulamin organizacyjny

|---Pracownicy

Program Rodzina 500 Plus

|---Informacje ogólne

|---Dokumenty do pobrania

Program Dobry Start

|---Informacje ogólne

|---Dokument do pobrania

Pomoc Społeczna

|---Cele i ogólne zasady

|---Zadania

|---Formy pomocy

|---Zryczałtowany dodatek energetyczny

|---Wymagane dokumenty

|---Rejony Opiekuńcze

|---Dodatki mieszkaniowe

|---Kierowanie do domów pomocy społecznej, zakładów leczniczo-opiekuńczych

|---Ustalanie stopnia niepełnosprawności

|---Usługi opiekuńcze

Świadczenia Rodzinne

|---Informacje ogólne

|---Słowniczek

|---Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

|---Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

|---Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka

|---Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

|---Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

|---Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

|---Dodatek z tyt. urodzenia dziecka

|---Zasiłek rodzinny

|---Wymagane dokumenty

|---Dokumenty do pobrania

Becikowe

|---Jednorazowa zapomoga tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"

|---Dokumenty do pobrania

Świadczenia opiekuńcze

|---Świadczenie pielęgnacyjne

|---Zasiłek pielęgnacyjny

|---Specjalny zasiłek opiekuńczy

|---Dokumenty do pobrania

Fundusz Alimentacyjny

|---Informacje ogólne

|---Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

|---Dokumenty do pobrania