Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014

 

                                                                  NOWY OKRES ZASIŁKOWY

                                                 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich informuje, że od 01.10.2013 r. - 30.09.2014 r. rozpocznie się nowy okres zasiłkowy na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, natomiast nowy okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne rozpocznie się od 01.11.2013 r. - 31.10.2014 r.
Aby uzyskać świadczenia na nowy okres zasiłkowy należy złożyć wniosek wraz z dokumentami. Bliższe informacje i druki dostępne są w siedzibie Ośrodka – Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska 4, telefon: 71/33-47-223 /225

 

 

Przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń lub oświadczeń o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej przez rodziców dzieci, którzy mają przyznany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania oraz pełnoletnie osoby pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są przez cały czas trwania okresu świadczeniowego.

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:
- rodziców lub jednego z rodziców,
- opiekuna faktycznego dziecka,
- opiekuna prawnego dziecka,
- osoby uczącej się,
- pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
- innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
-osoby, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. -kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjnyWniosek składa się w dziale świadczeń rodzinnych w pokoju nr 9.

  

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.
Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
W przypadku ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego prawo ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.
Zmiana okresu zasiłkowego - okres zasiłkowy oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustalono prawo do świadczeń rodzinnych.
Świadczenia rodzinne wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Czarko 05-02-2010 12:43:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Kapitaniec 08-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Chmurzyńska 31-07-2014 13:12:50